สวัสดี ปี2019

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2019 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  286681
 
 ทรงเปลี่ยนทะเลทรายเป็นอุทยาน
 อย่าขยายปัญหา
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 8
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 7
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 6
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 5
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 4
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 3
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 2
 ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 1
 ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 58 (ตอนจบ)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 13 มกราคม 2019 ( รอบที่1 )
 ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 57
 คำเทศนา อาทิตย์ 13 มกราคม 2019 "ปีแห่งพระพร"
 BFC News ข่าวสารคริสตจักร (Ep.28) อาทิตย์ 13 มกราคม 2019
 นมัสการ วันอาทิตย์ 13 มกราคม 2019 (รอบที่ 2) "เชื่อในพระสัญญา" ( โรม 4:20 )
 คำพยาน "พระเจ้าทรงรักษาอาการเส้นเลือดในสมองตีบ" 1/2019
 นมัสการ วันอาทิตย์ 6 มกราคม 2019 ( รอบที่1 )
 คำเทศนา อาทิตย์ 13 มกราคม 2019 "ปีแห่งพระพร"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ปีแห่งพระพร" ( อิสยาห์ 43:18-21 )
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 06 มกราคม 2019 "ชื่นชมยินดี ในปีใหม่"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชื่นชมยินดี ในปีใหม่" (ฟิลิปปี 3:1,10-17) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2018 "พระองค์ผู้ทรงคุ้มครองท่าน"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระองค์ผู้ทรงคุ้มครองท่าน" ( มัทธิว 14:22-32; ยูดา 24-25 )
 คำเทศนาคริสตมาส วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2018 "พระผู้ช่วยให้รอด บังเกิดแล้ว"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระผู้ช่วยให้รอด บังเกิดแล้ว" (มัทธิว 1:18-25)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 หัวข้อ "จากสวรรค์ เพื่อทุกคนในโลก โดย มน. เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ 9 ธันวาคม 2018 "คริสตมาสเวลาแห่งความสุข"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "คริสตมาสเวลาแห่งความสุข" ( ลูกา1:26-38 )
 คำเทศนาวันพ่อ วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 2) "ใจพ่อจดจ่อ เฝ้ารอคอย"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ใจพ่อจดจ่อ เฝ้ารอคอย" (ลูกา 15.11-32)
 คำเทศนา อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2018 "ติดตามพระเยซู.. ได้อะไร?"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ติดตามพระเยซู.. ได้อะไร?" (มธ19:23-20:16)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 หัวข้อ " คริสเตียนต้องแข่งขันโดยความเชื
 โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2018 "ผู้ใดจะอยู่กับพระเจ้า"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ผู้ใดจะอยู่กับพระเจ้า" (สดุดี 15.1-5)
 คำเทศนา อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2018 "จงกระทำอย่างนี้..ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "จงกระทำอย่างนี้..ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา" (1โครินธ์ 11:23-26)
 คำเทศนา อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2018 คนที่แสวงหาจะได้ชีวิต
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "คนที่แสวงหาจะได้ชีวิต" (เศฟันยาห์ 2.3)
 คำเทศนา "ชีวิตคริสเดียนต้องสู้" วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 หัวข้อ "ชีวิตคริสเตียนต้องสู้" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2018 "ให้เมล็ดที่หว่าน ตกที่ดินดี"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ให้เมล็ดที่หว่าน ตกที่ดินดี" (มัทธิว 13:1-12,18-23)
 คำเทศนา อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2018 "คนของเราในนครนี้..มีมาก"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คนของเราในนครนี้มีมาก" (กิจการ 18:9-11)
 คำเทศนา อาทิตย์ 23 กันยายน 2018 "รางวัล....การรับใช้"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "รางวัล การรับใช้" (1 โครินธ์ 3:5-15)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 "ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ ในพระเจ้า"
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 หัวข้อ "ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ ในพระเจ้า" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ 9 กันยายน 2018 "รับไม่อ้น คัดสรรเฉพาะ
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สู่เป้าที่กำหนดไว้สำหรับเรา" (ลูกา 14.15-26)
 คำเทศนา อาทิตย์ 2 กันยายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สู่เป้าที่กำหนดไว้สำหรับเรา" (ฮีบรู 12.1-2)
 คำเทศนา อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ทำความดีเพื่อพระเยซู" (ทิตัส 3.1-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2018
 หัวข้อ "ชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอทุกกรณี" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: คุณแม่ นิภา มากสุริยวงศ์ "มีชีวิตที่บริสุทธิ์"
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "สตรีที่มีบุตรตามพระสัญญา" (ปฐมกาล 19.15-31)
 คำเทศนา อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า" (สดุดี 34.3 , ยอห์น 12.1-9)
 คำเทศนา อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เราใช้ท่านทั้งหลายไป" (ยอห์น 21.21-23)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018
 หัวข้อ : พระนาง เอสเธอร์ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พระเยซูผู้เลี้ยงที่ดี" (ยอห์น 10.7-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. คริส บราวน์ (Rev. Chris Brown) "จง..ยึดมั่นอยู่ในความเชื่อ" (มัทธิว 28.19-20)
 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018
 หัวข้อ พระนาง เอสเธอร์ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า"
 คำเทศนา อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "รัก..อย่างพระเยซู" (2 โครินธ์ 8:1-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ 10 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "แต่ทรงดำริ...ให้เกิดผลดี" (ปฐมกาล 4:5-8)
 คำเทศนา อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คล้ายคลึงกัน วันโนอาห์" (มัทธิว 24:36-44)
 BFC Photo Gellery
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2018
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101