สวัสดี ปี2018

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2017 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2018 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  278331
 
 คำเทศนา อาทิตย์ 2 กันยายน 2018 "สู่เป้าที่กำหนดไว้สำหรับเรา"
 คำเทศนา อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018 "ทำความดีเพื่อพระเยซู"
 คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2018 "ชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอทุกกรณี"
 นมัสการ วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2) "พระเจ้าเลี้ยงดูเรา จึงไม่ขัดสน"
 BFC News ประกาศข่าวงาน (Ep.09) อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018
 ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 56
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 "มีชีวิตที่บริสุทธิ์"
 นมัสการ วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
 ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 55
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 "สตรีที่มีบุตรตามพระสัญญา"
 BFC Live! วันแม่ ปี 2018
 นมัสการ วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2) "จงขอบพระคุณพระเยซู"
 เพลง โอ....บ้านคริสเตียน
 เพลง "จนถึงสุดปลาย" (นักศึกษาศูนย์ฝึกกรุงเทพ/เชียงราย) ปี 2018
 ประชุมอธิษฐาน ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018
 ประชุมอธิษฐาน ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018
 นมัสการ วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)
 คำเทศนา อาทิตย์ 2 กันยายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สู่เป้าที่กำหนดไว้สำหรับเรา" (ฮีบรู 12.1-2)
 คำเทศนา อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ทำความดีเพื่อพระเยซู" (ทิตัส 3.1-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2018
 หัวข้อ "ชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอทุกกรณี" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: คุณแม่ นิภา มากสุริยวงศ์ "มีชีวิตที่บริสุทธิ์"
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "สตรีที่มีบุตรตามพระสัญญา" (ปฐมกาล 19.15-31)
 คำเทศนา อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า" (สดุดี 34.3 , ยอห์น 12.1-9)
 คำเทศนา อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เราใช้ท่านทั้งหลายไป" (ยอห์น 21.21-23)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018
 หัวข้อ : พระนาง เอสเธอร์ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พระเยซูผู้เลี้ยงที่ดี" (ยอห์น 10.7-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. คริส บราวน์ (Rev. Chris Brown) "จง..ยึดมั่นอยู่ในความเชื่อ" (มัทธิว 28.19-20)
 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018
 หัวข้อ พระนาง เอสเธอร์ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า"
 คำเทศนา อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "รัก..อย่างพระเยซู" (2 โครินธ์ 8:1-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ 10 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "แต่ทรงดำริ...ให้เกิดผลดี" (ปฐมกาล 4:5-8)
 คำเทศนา อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คล้ายคลึงกัน วันโนอาห์" (มัทธิว 24:36-44)
 คำเทศนา อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ด้วยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขน" (เอเฟซัส 2.11-22)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018
 หัวข้อ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ฝ่าอุปสรรค....เพราะรักพระองค์" (2 โครินธ์ 5:11-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ขอประทานน้ำมันใส่ตะเกียง" (มัทธิว 25:1-13)
 คำเทศนา อาทิตย์ 22 เมษายน 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "4 จง..ทำให้เราแข็งแรง" (2 ทิโมธี 2.1-7)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 เมษายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ผู้ที่ไม่เห็น แต่เชื่อ..ก็เป็นสุข" (1 โครินธ์ 15:3-9 )
 คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ 1 เมษายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เราได้เห็น...องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว" (1 โครินธ์ 15:3-9 )
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ขอพระเยซูทรงพระเจริญ" (ยอห์น 12.12-19)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อที่ 10 อย่าโลภ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "จงชื่นชมยินดีในความหวัง" (โยบ 1:6-12; 20-22 ; 42:10-17)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เฝ้ารอ และเร่งวันเสด็จกลับ" (2 เปโตร 3:8-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พบกันได้ยังไง" (กิจการ 8:26-40)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อ 9 อย่าเป็นพยานเท็จ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "แต่ความรัก ใหญ่ที่สุด" (1 โครินธ์ 13:1-13)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ความรัก..เป็นสัญญารัก..ของคนที่รู้จักพระเจ้า" (1 ยอห์น 4.7-12)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เดินต่อไปข้างหน้าเถิด" Go Forward (อพยพ 14:15-16) (ฮร 12:1-2)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เสด็จไปทำคุณประโยชน์" (กิจการ 10:36-40)
 BFC Photo Gellery
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2018
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101