สวัสดีครับ..
ขอแนะนำเว็บไซท์ของเราสักหน่อย เราเริ่มเปิดเว็บไซท์นี้มาตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2005 ซึ่งเป็นงานฉลองโบสถ์ ครบรอบ 36 ปี และเป็นงานวันเปิดอาคารหลังใหม่ คือ "ศรัทธวิหาร" ของคริสตจักรด้วย


วัตถุประสงค์ของการมีเว็บไซท์ก็เพื่อ
1. ประชาสัมพันธ์ คริสตจักร งานของคริสตจักร และพันธกิจของคริสตจักร
2. แบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการสัมผัสกับพระเจ้า
3. บอกเล่าข่าวดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
4. หนุนใจเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยพระวจนะแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์
5. เป็นสื่อผูกพันพี่น้องทั้งใกล้และไกลด้วยความรักและมิตรภาพ

เรามีโครงการพัฒนาเว็บไซท์นี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ แม้อาจต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ก็เชื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้าและโดยการสนับสนุนของท่านเราจะบรรลุความสำเร็จ หากท่านมีข้อคิด คำแนะนำประการใด กรุณาแนะนำเรามาได้ เรายินดีรับฟังและนำมาปรับปรุงด้วยใจจริงครับ


ขอพระเจ้าอวยพระพรให้มีความสุขในการท่องเว็บนะครับ


คณะผู้จัดทำเว็บไซท์สามัคคีธรรมกรุงเทพ
Visitor 1189

 อ่านบทความย้อนหลัง