งานของผม

 

งานของพระวิญญาณ คือทำให้คนสำนึกผิด งานของพระเจ้าคือพิพากษาคนผิด งานของผม คือรักคนผิดบิลลี่  เกรแฮมVisitor 94

 อ่านบทความย้อนหลัง