หัวใจของวันคริสตมาส

 

 

วัตถุประสงค์หลักของการที่พระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลก ก็เพื่อถวายชีวิตพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่โทษบาปของมนุษย์ พระองค์เสด็จมาวายพระชนม์ นี่คือหัวใจของวันคริสตมาส

บิลลี เกรแฮม


Visitor 30

 อ่านบทความย้อนหลัง