ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายอนุชน ภาคตะวันออก "ม่วนคัก ฮักพระเยซู" 2017 

(ตอนที่ 1) วันที่ 5-7 เมษายน 2017
ณ ศูนย์สังคมพัฒนาสังคมสังฆมณฑล จันทบุรี (วังน้ำเย็น)


 อ่านบทความย้อนหลัง