5MWJ - EP.10 ยิ่งใกล้ ยิ่งรัก

 

 

สนใจอยากรู้จักพระเจ้า สามารถติดต่อได้ที่ คุณกมล โทร 081-841-7731 / คุณสุเมตตา โทร 081-831-3708 หรือ Add Line: @bangkokfellowship

 Visitor 508

 อ่านบทความย้อนหลัง