ถ้าพระคริสต์ มิได้ ทรงเสด็จมา

 

 

----------------------------------------------

ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา         บรรดาคำ ทำนาย ทายผิดสิ้น

 พระคัมภีร์ เหมือนปี่ขลุ่ย คุยระบิล    ใครได้ยิน ผินหลัง ดั่งเสียงซอ

    ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา        ชาวประชา พากันหลง งงงวยหนอ

ถูกหรือผิด คิดเอาเอง เก่งเออออ    ตามเสียงจ้อ ของปราชญ์ ขาดคุณธรรม

    ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา       เหมือนปิดตา เดินถลา พาถลำ

ขาดแบบไกด์ ให้ดู ผู้ทรงนำ           แบบให้ทำ ตามอย่าง เป็นทางเดิน

    ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา      ทุกข์นานา น้ำตาตก  ระหกเหิน

ไร้คนปลอบ ไร้คนสร้าง ใจหมางเมิน ไร้สรรเสริญ บทเพลง บรรเลงเชียร์

     ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา        ใครรักษา โรคภัย ใจสูญเสีย

โรคเกินแพทย์ บำบัด ไข้หวัดเพลีย ขาง่อยเปลี้ย บอดใบ้ ให้หายพลัน

ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา       ผิดอาญา ชั่วโฉด  โทษมหันต์

ใครจะไถ่ คนกลับใจ ให้พ้นทัณฑ์   ใครจะขัน วายชีพกู้  ผู้วางใจ

      ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา     สุขหรรษา สงบแท้  มาแต่ไหน

บาปเคยทำ  จดจำร้อง ฟ้องในใจ   พระเจ้าไม่ ไถ่ถอน นอนหลับฤา

      ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา     ประชาราษฎร์ คาดหวัง ยังมีหรือ

 อนาคต หมดดับ อับแสงปื้อ         ซึมกระทือ คือจิตหวัง ซังกะตาย

      ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา       ชีวาลับ ดับวันไหน  ใจสลาย

แต่พระองค์ ทรงฟื้น คืนจากตาย     สู่บั้นปลาย ใจมั่นคง องค์ทรงชัย

       ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา     ใครจัดหา พลังใจ มิให้หลง

มารล่อลวง บ่วงดักใจ ให้งวยงง      มองพระองค์ เสียสละ ชนะมาร

      ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา      มารต้อนล่า ดั่งแกะน้อย คอยสังหาร

มีพระคริสต์ พิชิต อภิบาล               เป็นอาจารย์ สมานหนุน อบอุ่นใจ

     ถ้าพระคริสต์ มิได้ เสด็จมา      คนทั่วหล้า รอดคำสาป  บาปไฉน

ข่าวประเสริฐ คงมิเปิด สู่ชาวไทย   ฉันคงไม่ ได้ประสบ  พบภูบาล

     เพราะพระคริสต์ ได้ทรง เสด็จมา เราหรรษา ปรีด์เปรม  เกษมศานต์

พ้นความทุกข์ สุขล้น เทศกาล     ซ่านสุขจิต  คริสตสมภพ นบนอบเอย

 

         สุขสันต์วันคริสตสมภพ นะครับ


Visitor 252

 อ่านบทความย้อนหลัง