หัวอกพ่อ

 

อับซาโลมบุตรดาวิดคิดการใหญ่ ได้ตั้งใจเป็นกษัตริย์ขัดใจพ่อ

ประกาศสงครามกับบิดาไม่รีรอ       โยอาบกราบทูลขอเข้าราวี

พ่อใจหายเจียนตายสั่งลูกไว้       ขออย่าได้ทำลายเอาชีวีพี่

ขอทำการสงครามแบบดีดี             ไว้ชีวีพี่ชายอย่าได้ทำ

 *อับซาโลมขี่ล่อรอการศึก          เข้าก่อหลวงป่าลึกศึกมืดคล้ำ

อับซาโลมไล่ตามผู้กระทำ           ล่อของท่านนำท่านเข้าพงไพร

คอของท่านนั้นติดในกิ่งก่อหลวง  ล่อวิ่งล่วงเลยหายไปไหนไหน

ทหารต่างไม่รู้ทำประการใด           ถ้าทำไปล่วงประสงค์ลงโทษจริง

 

อับซาโลมบุตรดาวิดคิดการใหญ่ ได้ตั้งใจเป็นกษัตริย์ขัดใจพ่อ

ประกาศสงครามกับบิดาไม่รีรอ       โยอาบกราบทูลขอเข้าราวี

พ่อใจหายเจียนตายสั่งลูกไว้       ขออย่าได้ทำลายเอาชีวีพี่

ขอทำการสงครามแบบดีดี             ไว้ชีวีพี่ชายอย่าได้ทำ

 *อับซาโลมขี่ล่อรอการศึก          เข้าก่อหลวงป่าลึกศึกมืดคล้ำ

อับซาโลมไล่ตามผู้กระทำ           ล่อของท่านนำท่านเข้าพงไพร

คอของท่านนั้นติดในกิ่งก่อหลวง  ล่อวิ่งล่วงเลยหายไปไหนไหน

ทหารต่างไม่รู้ทำประการใด   ถ้าทำไปล่วงประสงค์ลงโทษจริงVisitor 90

 อ่านบทความย้อนหลัง