ชั้นเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ รวมโต๊ะเป็นเพื่อนเหมือนฟ้า

เดือน กรกฎาคม 2024

 

 ครั้งที่ 5 อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2024 เวลา 19.30

ครั้งที่ 6 อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2024 ดวลา 19.30

(ผ่านแอป Microsoft Teams)

 


Visitor 24

 อ่านบทความย้อนหลัง