9  มกราคม  2022

 

 

 

สวัสดีปีใหม่ครับ                                                                                   

         วันนี้ เป็นวันอาทิตย์ที่สอง ของปีใหม่  2022

        เป็นปีที่ท้าทายเรา แม้โรคระบาดยังไม่ได้ห่างหายไป  แต่เราก็มีความเชื่อว่า พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดี ในปีท่านผ่านมา จะทรงโปรดนำเราให้ประกาศพระกิตติคุณได้มากขึ้น 

         ปีที่ผ่านมา มีผู้รับศีลบัพติสมา รวมกันทุกพันธกิจ 49 คน

        1. ช่วงนี้ รายการของวันอาทิตย์ จะเป็นการ Live สด แบ่งเป็น 2 ช่วง                                

 (1) การนมัสการและพระคำสำหรับเด็กรวีฯ 8:50-.10:10  น.                                    

(2) การนมัสการทั้ง 3 รอบ จะรวมเป็นรอบเดียวในเวลา10:30-12:00 น.                 

2. การถวายทรัพย์   ให้ใช้วิธี เดินถุงถวาย และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ    คริสตจักร ชื่อบัญชี คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ เลขบัญชี กระแสรายวัน         ธนาคาร กสิกรไทย 010-1-0-4068-2 สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน    ให้ติดต่อ   คุณพัชรี วุ่นศรี  โทร. 089-125-4464                                                                                  

 3. ถ่ายทอดสด  ชั้นเรียนพระคัมภีร์ (เสียง)  Broadcasting วัน อังคาร พุธ               พฤหัส เวลา 19:00-20:00 น. 4 ช่องทาง  (1) Website (2) You Tube               (3) Face book (4) Twitter  ท่านสามารถฟัง                                                  

 อังคาร ที่ 11 มค (1) ปีท้าทายความเชื่อ  ศบ.                                                         

พุธ     ที่ 12  มค (2) ละทิ้งความกระวนกระวาย  ศบ.                                                                                                           

พฤหัส ที่ 13  มค (3) พระเยซูทรงรักเด็ก ๆ ทุกคน ศบ.

                                                                                         

 3. ศุนย์ฝึกฯ ที่กรุงเทพฯ  11   มกราคม  ครูมลฤทัย สอนคริสเตียนศึกษา                                                               

ศูนย์ฝึกที่เชียงราย     11  มกราคม  อจ. สุชาติ สอนวิชาศาสนพิธี                    

ศูนย์ฝึก สุราษฎร์            จะเปิดเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบครับ

                                                                                                    

     ขอพระเจ้าอวยพระพร ให้มีความสุข และปลอดภัยกันทุก ๆ คนน่ะครับ                                                 

สมเกียรติ กิตติพงศ์

 


Visitor 138

 อ่านบทความย้อนหลัง