วีดีโอ สามัคคีธรรมหนองแก  ครบรอบ 17 ปี "ชีวิตที่งดงาม"_2017

วาระครบรอบ 17 ปี "ชีวิตที่งดงาม"
คริสตจักรสามัคคีธรรมหนองแก จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2017 เวลา 09.30 -12.00 น.
 

  อ่านบทความย้อนหลัง