ชีวิตตามน้ำพระทัย
อ.จ. ปริญญา เกื้อหนุน
 • ทำตามน้ำพระทัย ของพระเจ้า
  ไม่พลาดเป้าชีวิต ที่เราหวัง
  ทรงอวยพรเพิ่มทรัพย์ เพิ่มกำลัง
  ไม่พลาดพลั้งแคล้วคลาด ฉลาดทำ

 • รู้ทางถูกทางผิด คิดการเดิน
  ไม่เพลิดเพลิน จนลืม ทำผิดซ้ำ
  รู้ความจริงความเท็จ และจดจำ
  ไม่เดินย่ำผิดซ้ำ ทำเสียงาน

 • ก่อเกิดผลมากมาย หลายเท่านัก
  มีประจักษ์หลากหลาย ได้เล่าขาน
  พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน สร้างตำนาน
  ยืนตระหง่านให้คนรู้ คู่ทุกวัน

 • พระเยซูไถ่บาป ให้มนุษย์
  เป็นที่สุดตามพระทัย จากสวรรค์
  ล้างบาปให้ทุกคน ทุกชีวัน
  พระองค์นั้น ช่วยพ้นบาป คนหยาบทราม

 • ท่านอาจารย์เปาโล อัครฑูต
  ได้พร่ำพูดแพร่พระคำ ไม่เกรงขาม
  ถูกจำคุกถูกเฆี่ยน ถูกไส่ความ
  ไม่ครั่นคร้ามสิ่งได ใจเกินคน

 • จะทำตามน้ำพระทัย อย่างไรบ้าง
  จงเอาอย่างพระเยซู ผู้ฝึกฝน
  ต้องให้พระองค์นำ การฝึกตน
  เชื่อฟังทำตนตาม พระคัมภีร์

 • รับใช้นมัสการ พระองค์ด้วย
  อธิษฐานวิญญาณช่วย นำวิถี
  ดูตะลันต์ของประทาน ที่ท่านมี
  ทำตามนี้ผลดี จะเกิดพลัน

 • ฟังพระสุรเสียง ของพระองค์
  อ่านพระคำและจง ดูความฝัน
  สันติสุขพระวิญญาณ ทุกทุกวัน
  ปรับแผนพลันตามพระองค์ ทรงเปลี่ยนแปลง

 • มีแผนชีวิตตาม น้ำพระทัย
  จะปลอดภัยมั่นคง ทั้งเข้มแข็ง
  เส้นทางเรียบสุขใจ ไฟยังแรง
  จะแข็งแกร่งทนทาน ชั่วกาลเอย

 •  อ่านบทความย้อนหลัง