ดอกรักอยู่ที่ไหน

กาพย์ยานี 11
อ.จ.ปริญญา เกื้อหนุน

 • ดอกรัก อยู่ทีไหน มีผู้ได ใครรู้บ้าง
  รักจริง ใช่อำพราง ใครรู้บ้าง อยู่หนได

   
 • ดอกรักอยู่ที่ปาก ตาก็ฝากบอกรักได้
  ท่าทางของร่างกาย ก็บอกได้ง่ายทันที

   
 • น้ำเสียงก็เรียงรส สุกใสสดใจสุขี
  ทั้งสร้างเสียงดนตรี เบ่งบานที่ในใจเรา

   
 • ขอบอกผู้ปลูกรัก โปรดวางหลักบนเนินเขา
  ชั่วชี วีของเรา รักไม่เบาเหมือนเงาคน

   
 • มอบรักด้วยดวงจิต รักสนิทไม่ล่องหน
  รักหนักเท่าสกล เหมือนวางบนแผ่นศิลา

   
 • พระองค์ทรงสร้างสวน รักแท้ล้วนมีให้หา
  รักแท้เหมือนดารา แม้ไกลตายังส่องไกล

   
 • พันปี แสงแรงอยู่ เมื่อมองดู แสงไสว
  ล้านปี แสงส่องไกล รักก็ใส เช่นที่เคย

   
 • รักแท้มีแหล่งเดียว รักกลมเกลียวและเปิดเผย
  รักที่พระชมเชย ทรงได้เอ่ย เผยถูกทาง

   
 • จงเดินตามทางรัก พระทรงปัก และได้สร้าง
  ป้องกันชีพอัปปาง จึงบอกทางรักให้เดิน

   
 • รักพระบริสุทธิ์ ไม่หลงหลุดลงเขาเขิน
  นอกทางเพราะเพลิดเพลิน ตามใจเกินจึงออกไป

   
 • ขอทูลพระองค์เจ้า จงโปรดเฝ้าทางรักให้
  คู่รักได้สบาย มอบรักไว้ พระองค์นำ

   
 • ขอเราอธิษฐาน ป้องกันมารมาล่วงล้ำ
  รักได้สดประจำ ไม่เปื้อนดำ คล้ำติดตัว

   
 • ขอโปรดทรงรักษา ไม่ให้มารมาทำชั่ว
  ขจัดความหมองมัว บริสุทธิ์ทั่วทั้งกายใจ

   
 อ่านบทความย้อนหลัง