ขอลูกจงเข้าใจ


อาจารย์ปริญญา เกื้อหนุน

 • ขอลูกจงเข้าใจ ที่ทำไปเพราะหวังดี
  พ่อสอนและเฆี่ยนตี ให้ลูกนี้ได้คำนึง
  นอกทางอันตราย มารทำลายคาดไม่ถึง
  เฆี่ยนให้คิดลึกซึ้ง ไม่ทลึ่งเดินออกไป

 • เมื่อมารเข้าทำร้าย อันตรายยากแก้ไข
  ทั้งกายและจิตใจ มันจูงไปเป็นเครื่องมือ
  มารใช้อย่างหุ่นยนต์ ความเป็นคนความนับถือ
  หมดสิ้นและเสียชื่อ เรียกเจ้าคือ ทาสของมาร

 • พ่อเฆี่ยนและตีสอน เพื่อเตือนก่อนถูกล้างผลาญ
  พ่อตีเพื่อต้องการ ไม่ให้มารทำลายไป
  ลงโทษเพื่อปรับปรุง ทำเพื่อมุ่งให้แก้ไข
  ทั้งกายและจิตใจ เพื่อสู้ภัยมารบัญชา

 • มารร้ายไม่เคยสอน แต่ซ่อนดาบไว้คอยท่า
  เมื่อเจ้าใจอ่อนล้า มันจึงฆ่าลูกทันที
  ขอลูกจงจำมั่น สองทางนั้นจำถ้วนถี่
  กลับใจมาทางดี สิ่งอัปรีย์(ไม่ดี)ถูกฟาดฟัน

 • แต่มารทำลายล้าง ไม่ใช่สร้างทางสวรรค์
  ลูกจงจำให้มั่น ต้องสู้มันพระนำเอย

  ขอลูกจงเข้าใจ

 

 

 อ่านบทความย้อนหลัง