พระเจ้าสูงสุด
วิชชุลาฉันท์8
โดย อาจารย์ปริญญา เกื้อหนุน

 • หนูจงเชื่อฟัง ครูสั่งครูสอน
  ครูนั้นอาทร สอนวิชาการ
  ความรู้ในโลก โยกย้ายเปลี่ยนผ่าน
  ความจริงทุกด้าน เพื่องานต่อไป
   
 • แม่ให้อ่อนโยน กับคนด้วยใจ
  สะอาดภายใน สดใสหน้าตา
  แต่งกายน่าดู ไม่หรูฟูฟ่า
  แต่เสริมท่วงท่า ดูน่าชื่นฃม

   
 • การทำอาหาร น่าทานเหมาะสม
  แม่ก็อบรม อารมณ์ต้องดี
  แม่ให้ละเอียด อย่าเครียดจู้จี้
  ซนเหมือนชะนี ต้องมีควบคุม
   
 • พ่อก็สอนเรา ชีวิตสาวหนุ่ม
  กระชวยกระชุ่ม เททุ่มเวลา
  อกกกำลังกาย ไม่ไข้เมื่อยล้า
  แต่สร้างพลา โรคาห่างไกล

   
 • การคบพบเพื่อน เยี่ยมเยือนปราศรัย
  เข้าอกเข้าใจ เยื่อใยผูกพัน
  ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสัมพันธ์
  ร่วมกันสร้างฝัน แบ่งปันคนจน
   
 • พระเจ้าก็สอน ให้พรเต็มล้น
  สร้างคนเป็นคน อดทนรักกัน
  ยึดมั่นทางเดียว ไม่เลี้ยวเปลียนผัน
  ตามติดทุกวัน ขยันเฝ้าเดี่ยว

   
 • คำสอนล้ำค่า ฤทธาแน่นเหนียว
  รวมเป็นใจเดียว มาเกี่ยวผูกพันธ์
  จากต่างหน้าตา ไฝ่หาต่างฝัน
  วัยเพศต่างกัน ยึดมั่นพระองค์
   
 • ขาวดำคล้ำเหลือง ใช่เรื่องไหลหลง
  พระคำดำรง เราจงเดินตาม
  เป็นทางชีวิต พิชิตฝากหนาม
  ใครพร้อมเดินตาม นำข้ามตามไป

   
 • คำสอนทั้งสี่ ล้วนมีกำไร
  เมื่อเราตั้งใจ ฝักไฝ่ทำตาม
  คำสอนหนึ่งนั้น สำคัญงดงาม
  กว่าคำทั้งสาม มองข้ามไม่ควร
   
 • พระเจ้าเพียงหนึ่ง ที่พึ่งครบถ้วน
  สอนทุกกระบวน ทุกส่วนล้วนดี
  ทำตามให้ครบ จะพบศักดิ์ศรี
  ชีวิตราคี กลับมีค่าเอย

   
 
 อ่านบทความย้อนหลัง