แสงสว่างในความมืด กาพย์ยานี11

   อาจารย์ปริญญา เกื้อหนุน

  • ในความ มืดสนิท ชีวิตนั้น เดินอย่างไร
   จะเดิน ไปทางไหน ดูมืดไกล ทุกถิ่นฐาน
   เดินขวา ซ้ายหน้าหลัง มืดได้บัง มาแสนนาน
   แม้จะ ได้พบพาน แสงเปล่งนาน ยากเต็มที


  • จะมี หนทางไหน มีผู้ได ช่วยหรือนี่
   ความมืด ในโลกนี้ ล้วนแต่มี แทบทุกคน
   สว่าง จะมาแทน ขึ้นที่แดน ใจทุกหน
   ให้ตน ได้หลุดพ้น ความทุกข์ทน จากมือมาร


  • แสนทุกข์ แสนลำบาก ทั้งอดอยาก โรคล้างผลาญ
   ตัดไม้ ต้นลำธาร ทั้งใส่สาร ในของกิน
   ปล้นฆ่า และข่มขืน หลอกไหลลื่น ใจเป็นหิน
   หลอกลวง เพื่อหากิน พูดกลอกลิ้น ใจสามานย์


  • ท่านรู้ ใครคนไหน ว่าผู้ได มาช่วยท่าน
   มืดจิต อันตรธาน ใบหน้าบาน หมดราคี
   ข้างใน ใจสะอาด ได้แคล้วคลาด บาปผละหนี
   หน้ายิ้ม พริ้มเปรมปรี ช่างดูดี มีใจงาม


  • เพราะมี ผู้ทรงช่วย สว่างด้วย สิ่งทั้งสาม
   พระคำ นั้นงดงาม ถ้าทำตาม จะได้ชัย
   พระองค์ เป็นแบบอย่าง เป็นเส้นทาง สว่างใส
   ผู้ได เดินตามไป จะปลอดภัย ชั่วนิรันดร์


  • ที่สาม คือความรัก ได้ประจักษ์ ทุกชนชั้น
   มีรัก สร้างสัมพันธ์ ความผูกพัน ระหว่างคน
   ผูกพัน พ่อแม่ลูก เหมือนโซ่ผูก รักเต็มล้น
   สังคม ของผู้คน สว่างล้น บนแผ่นดิน

   แสงสว่างในความมืด

 อ่านบทความย้อนหลัง