แม่จ๋าอย่าร้องให้
อ.จ. ปริญญา เกื้อหนุน
 • แม่จ๋า อย่าร้องให้ ลูกจำได้ ไว้ในใจ
  แม่ช่วย ออกจากไฟ แม่จากไป ช่วยลูกยา
  แม่ถูก ไฟไหม้ทั่ว ทั้งเนื้อตัว และใบหน้า
  จำแม่ เดินไปคว้า ช่วยลูกมา ได้ปลอดภัย

 • กอดไว้ ปรายด้วยยิ้ม แม่พูดนิ่ม และเสียงใส
  สั่งเสีย ก่อนจากไป ไม่มีใคร ช่วยดูแล
  แม่บอก จงทำดี จะมีคน เลี้ยงแทนแน่
  พระเจ้า จะดูแล ดีกว่าแม่ อย่างแน่นอน

 • แม่จ๋า อย่าร้องให้ ลูกเคยได้แม่สั่งสอน
  แม่เลี้ยง สอนทุกตอน ทั้งกินนอน และทำตน
  แม่ย้ำ เชื่อพระคริสต์ เพื่อลิขิต ชีวิตพ้น
  ความบาป ความอับจน ให้เป็นคน อย่างสมบูรณ์

 • แม่จ๋า อย่าร้องให้ ลูกจำได้ ไม่ได้สูญ
  พระคำ จะเพิ่มพูน ไม่อาดูร สูญสิ้นไป
  พระคำ ของพระเจ้า ได้โลมเล้า ลูกสดใส
  ชี้ทาง ที่ปลอดภัย ด้วยจิตใจ ที่รักกัน

 • แม่จ๋า อย่าร้องให้ ลูกนี้ไซร้ มั่นทางนั้น
  เป็นทาง ให้คนธรรม์ มีประกัน ที่ปลอดภัย
  ด้วยยาก มีมากมาย พระสอนให้ ไม่เฉไฉ
  ติดตาม เสมอไป ไม่มีใคร ทำลายเอย


 

 

 

 อ่านบทความย้อนหลัง