เหตุใดคริสเตียนจึงเชื่อในพระคัมภีร์
อาจารย์ปริญญา เกื้อหนุน


 

 • พระคัมภีร์ไบเบิลนี้ ชี้ทางได้ เข้าใจง่ายพูดตรง ไม่หลีกหนี
  ดีว่าดีชั่วว่าชั่ว ไม่รอรี ไม่เคยมีโมเม เฉไฉไกล
  ใครเป็นใครอย่างไร ไม่ปิดบัง บางคนยังถูกแฉ เป็นแผลใหญ่
  ประพฤติตัวมัวเมา เอาแต่ใจ ไม่เชื่อใครทำไป ตัวได้มา

 • พระคัมภีร์นั้นพูด พิสูจน์ได้ ว่าไม่ใช่ตัดเสริม เติมเนื้อหา
  พระคัมภีร์มีอย่างไร แต่ก่อนมา เป็นดังว่าคงเดิม ไม่เติมความ
  มีผู้พบต้นฉบับ นับพันปี และไม่มีข้อความ ให้ต้องถาม
  เหมือนกันทุกบรรทัด ทุกข้อความ ตรงตามพระคัมภีร์ วันนี้เลย

 • พระคัมภีร์ดลใจ จากพระเจ้า เขียนเล่าตามพระวิญญาณ ที่เปิดเผย
  ไม่นั่งเทียนเขียนตามใจ ผู้เขียนเลย แต่เขียนจากเฉลย ของพระองค์
  สุรเสียงนั้นต่าง จากที่อื่น ไม่ขมขื่นก้าวร้าว หรือลุ่มหลง
  เป็นสัจจะหนักแน่น และมั่นคง ไม่ขึ้นๆลงๆ จนหลงเลือน

 • ข้อความมีอัศจรรย์ อยู่มากมาย รวมความหลากหลาย ไม่มีเหมือน
  ข้ามทะเลแดงเดินทาง เป็นเดือนๆ น้ำทะเลเคลื่อนแยก ให้ได้เดิน
  ทรงฟื้นจากความตาย ได้แน่แท้ ทรงตื่นจากตายแน่ สุดสรรเสริญ
  มีผู้พบพระองค์ ใช่พูดเกิน เชื่อสรรเสริญพระองค์ เป็นธงชัย

 • พระคัมภีร์เขียนนาน นับพันปี ผู้เขียนสี่สิบสี่คน อย่าสงสัย 
 • รวมหกสิบหกเล่ม ทั้งเก่าใหม่ สุดแปลกใจข้อความ คล้องตามกัน
  จากเล่มแรกไปเล่ม ที่สุดท้าย ไม่ก้าวก่ายขัดแย้ง ไม่เปลี่ยนผัน
  แม้หลายคนเขียนต่าง เวลากัน แต่ความนั้นรวมกัน เหมือนเล่มเดียว

 • จะยืนยันความจริง ทางประวัติ ปรากฏชัดจริงแท้ ไม่บิดเบี้ยว
  สถานที่บุคคล ที่ข้องเกี่ยว ไม่ลดเลี้ยวเกี่ยวข้อง คล้องจองกัน
  โบราณคดี ประวัติศาสตร์ เหล่าพวกปราชญ์พิสูจน์ ต่างเชื่อมั่น
  หลักฐานที่ได้พบ ล้วนยืนยัน พระคัมภีร์นั้นถูกต้อง ตรงความจริง

 • มีคนล้วนมากมาย ได้เรียนอ่าน มีหลักฐานรับรอง อย่างดียิ่ง
  เป็นคำสอนปฏิบัติ เกิดผลจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเยซู
  ทรงรับรองพิสูจน์ ด้วยชีวิต เป็นผู้ยกวิญญาณจิต และกอบกู้
  เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิต ถูกยกชู เพื่อเดินสู่ชีวิต นิจนิรันดร์

 • พระคัมภีร์พยากรณ์ ล้วนมากมาย แต่ก็พิสูจน์ได้ ไม่ใช่ฝัน
  ช่างแม่นยำเจาะจง ทุกสิ่งอัน คำพยากรณ์เหล่านั้น มีมานาน
  เรื่องเล็กใหญ่ไกลตัว ชั่วหรือดี ได้เกิดขึ้นตามที่ ได้เล่าขาน
  ทุกเรื่องพยากรณ์ มาตั้งนาน ปรากฏการณ์ก่อเกิด เป็นความจริง

 • พระคัมภีร์ยืนยง คงกระพัน อยู่ได้มานานปี อย่างดียิ่ง
  มีผู้อ่านมากมาย กว่าทุกสิ่ง ใช้อ้างอิงศึกษา มาตั้งนาน
  หนังสืออื่นที่ใหม่ จากไปแล้ว พระคัมภีร์ยังแจ๋ว เป็นรากฐาน
  วัฒนธรรมชีวิต มาแสนนาน เป็นมาตรฐานยั่งยืน ผ่านคืนวัน

 • พระคัมภีร์มีอำนาจ ฉลาดล้น เปลี่ยนแปลงคนมากมาย ให้ถึงฝัน
  คนทุกข์ยากใช้ชีวิต ไปวันวัน ชีวิตพลันเปลี่ยนไป ไกลจากเดิม
  จากชั่วร้ายกลายเป็น เมตตาจิต จากหงุดหงิดเยือกเย็น รักพูนเพิ่ม
  พูดไพเราะหัวเราะยิ้ม ไม่เหมือนเดิม พระวิญญาณเติมเสริมจนสมบูรณ์

 • พระคัมภีร์ของดี มีค่ายิ่ง เป็นทุกสิ่งเพื่อชีวิต ไม่ดับสูญ
  สอนให้รักให้อภัย คลายอาดูร รักเพิ่มพูนสมบูรณ์ นิรันดร
  อยู่ด้วยรักเพราะประจักษ์ ว่าดีแน่ เป็นของแท้แก้ชีวิต ตามที่สอน
  รู้จักรักอภัย ไม่แง่งอน ดับความร้อนด้วยพระคำ นำเราเอย
 

 
 อ่านบทความย้อนหลัง