ความสำคัญของการอธิษฐาน


โดย อ. ปริญญา เกื้อหนุน
 
* จงเฝ้าอธิษฐาน                                    อย่าให้มารมาบังอาจ
โจมตีเมื่อเราพลาด                                    คอยโอกาสทุกเวลา 
พวกมารนั้นเจ้าเล่ห์                                    ทำเกเรให้เราล้า
อธิษฐานพระบิดา                                     มารไม่กล้ามารังควาน
*พระเยซูคือผู้สร้าง                                 เป็นแบบอย่างอธิษฐาน
ทูลเรื่องภาระงาน                                      บิดาท่านทรงได้ยิน
พระองค์ทรงเชื่อฟัง                                   ทุกคำสั่งที่ตัดสิน
ทำตามที่ได้ยิน                                         ปัญหาสิ้นแก้ได้เลย
*เมื่อเราอธิษฐาน                                    พระวิญญาณไม่นิ่งเฉย
สถิตในใจเลย                                          ได้เปิดเผยผ่านดวงจิต
การทำการพูดจา                                       ทุกเวลากล่าวด้วยฤทธิ์
ทำการทุกชนิด                                         ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งตามพระทัย
*อธิษฐานเป็นคำสั่ง                                 เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
อธิษฐานหมดจิตใจ                                   จะแก้ไขด้วยฤทธี
เมื่อคนเราอ่อนแอ                                    ทรงดูแลเพิ่มศักดิ์ศรี
อธิษฐานสร้างชีวี                                      ให้สุขีที่ใจกาย
*อธิษฐานเพื่อเกิดผล                               ทำให้คนไม่เสียหาย
ปัญหาก็แก้ได้                                          จากที่ร้ายกลายเป็นดี
ตามพระเจ้าเราไม่พลาด                             ยิ่งฉลาดมีศักดิ์ศรี
รับใช้ด้วยยินดี                                         พวกเรานี้สร้างผลงาน
*อธิษฐาณเพื่อรับพร                               สุขภาพหย่อนโรคเผาผลาญ
ปัญหาเรื่องการงาน                                   เรื่องในบ้านปวดหัวใจ
การเงินก็รุมเร้า                                        จงเข้าเฝ้าทูลแก้ไข
อธิษฐานคือหัวใจ                                     สร้างสิ่งใหม่ให้เราเอย

 

 

 อ่านบทความย้อนหลัง