มาอธิษฐานกันเถิด


โดย อาจารย์ปริญญา เกื้อหนุน

 

เมื่อ เรา อธิษฐาน          

คือเราเล่าเรื่องราว                    

ทูลขอคำแนะนำ           

ทุกข์ภัยเรื่องทำกิน         

เรื่องใหญ่ถึงเรื่องย่อย      

เรื่องเพื่อนเรื่องริ้นไร       

ทูลขอได้ทุกอย่าง          

ชอบธรรมไร้เล่ห์กล         

บางเรื่องรอไปก่อน         

เวลาไม่พอดี                 

เมื่อเราอธิษฐาน            

เราทูลให้บ่อยบ่อย          

สัมพันธ์จะแนบแน่น        

เหมือนหายใจไม่หยุดลง   

พวกเราอธิษฐาน            

รักพระองค์หมดจิตใจ      

อธิษฐานด้วยรัก             

ภาระก็บางเบา               

ทรงให้อธิษฐาน             

ชีวิตหมดราคี                

สั่งให้ทำเสมอ               

จำเป็นอย่าโรยรา           

อธิษฐานกันหนอ            

อย่าให้มารคุมใจ            

พวกมารจะอุกอาจ                  

พระเจ้าช่วยโจมตี          

พระองค์เสริมกำลัง

อธิษฐานปราบมารลง

อธิษฐานกันทุกวัน                    

พระเจ้าช่วยขัดเกลา

แสวงหาพระองค์ก่อน

ชีวิตจึงสบาย

อธิษฐานบ่อยครั้ง

ละเอียดทรงรู้แท้

สัมพันธ์จึงแน่นแฟ้น

มารหนีไม่ประจัญ

อธิษฐานชำระบาป

มีบาปต้องชะล้าง

อธิษฐานจึงสำคัญ          

พระองค์ยกโทษได้

อธิษฐานถวายเกียรติ

ทุกคนเดินถูกทาง

ก้าวย่างไปที่ไหน

พระองค์นั้นจำเริญ

คือประสานกับพระเจ้า

ให้พระเจ้าทรงได้ยิน

ทูลให้นำพ้นภัยสิ้น

เรื่องหนี้สินเรื่องโรคภัย**

เรื่องปลาสร้อยเรื่องหัวใจ

เรื่องยายไลแกยากจน

ถ้าเรื่องต่างไม่ฉ้อฉล

ทรงบรรดลให้ทันที**

อย่าใจร้อนคิดถ้วนถี่

ผลไม้ดีต้องรอคอย

เรื่องพื้นฐานใช่เรื่องย่อย

เราไม่ปล่อยห่างพระองค์**

และแน่นแฟ้นตามประสงค์

แต่ดำรงชีพต่อไป

ได้ทำการจิตสุกใส

ทรงได้ไถ่ชีวิตเรา**

ใกล้พระพักร์ไม่เคยเหงา

มอบให้เราช่างพอดี 

สั่งทุกท่านอย่าหลีกหนี

เป็นสิ่งดีอย่าระอา***

หากพลั้งเผลอมีปัญหา

ทรงบัญชาอย่าปล่อยใจ

อย่านอนรอหลับเผลอไผล

ความปลอดภัยจะไม่มี **

มารไม่ขลาดไม่วิ่งหนี

กำลังมีจากพระองค์

สู้เนื้อหนังไม่ลุ่มหลง

พระเจ้าทรงช่วยพวกเรา***

ชีวิตนั้นไม่ขลาดเขลา

ช่วยให้เราได้เข้าใจ

ทรงให้พรที่ขาดหาย

พระองค์ได้ทรงดูแล****

ทรงได้ฟังเรื่องทุกแง่

ทูลให้แก้ทุกทุกวัน  

ควบคุมแดนปานสวรรค์

พระคุมมั่นไม่เปิดทาง***

ทุกคนทราบต้องสะสาง

ทุกคนต่างมีมากมาย

ล้างอธรรม์บาปชั่วหาย

เมื่อทูลให้พระองค์ฟัง **

เพราะพระเกียรติพระองค์สร้าง

พระองค์วางทางให้เดิน

จะเดินไปไม่เคอะเขิน

ต้องสรรเสริญองค์ภูมี

  
 
 

 อ่านบทความย้อนหลัง