เยาวชนคนคริสเตียน

 
  โดย อ. ปริญญา เกื้อหนุน
 
   เยาวชนคริสเตียน ไฝ่เรียนรู้
 
   เดินตามครูเหนือครู ผู้ยิ่งใหญ่
 
   ผู้ทรงรู้ทุกอย่าง ถึงกลางใจ
   
   อนาคตอย่างไร ไกลแสนนาน
 
   เมื่อก่อนเราหนุ่มสาว อาจร้าวฉาน
 
   เพราะยังไม่ทันกาล กับโลกนี้
 
   ขอพระองค์เปิดใจ ตาให้ที
 
   โปรดอภัยเราที่ เสียรู้มาร
 
   พระบิดาเรามา นมัสการ
 
   ด้วยเสียงเพลงขับขาน อย่างเต็มที่
 
   ถวายหมดกายใจ พร้อมดนตรี
 
   ใช้ตะลันที่มี สุดกำลัง
 
 
  ขอพระทัยพระองค์ ทรงสอนสั่ง
 
  พระวิญญาณเติมพลัง ให้เต็มปรี่
 
  โปรดทรงเจิมทุกคน ในที่นี้
 
  เป็นบุตรีบุตรา สง่างาม
 
  เจิมลงมาจากฟ้า สู่เขตคาม
 
  เจิมพวกเราเอ่ยนาม พระเที่ยงแท้
 
  เป็นข้าทาสพระองค์ ทรงดูแล
 
  เราทุกคนเชื่อแน่ แต่พระองค์
 
 


 
 อ่านบทความย้อนหลัง