มีหนทางเดียว

อ. ปริญญา เกื้อหนุน

 

 

ทรงเป็นทางนั้น   ไม่หันไปอื่น

ทางมีดกดื่น     ทางอื่นจะตัน

บางทางที่หมาย  ไม่ได้คล้ายกัน

ทางสู่สวรรค์     ไม่มีบึงไฟ

*ทางเดียวเท่านั้น   จงมั่นเดินไป

มีผู้นำใจ   คือพระเยซู

จงได้ทำตาม   อย่าหยามลบหลู่                                     

พระองค์แลดู    ทรงรู้จิตใจ

*จงเชื่อพระองค์   คงน้ำพระทัย

รักนั้นยิ่งใหญ่  ห่วงใยทุกคน

ทรงตายไถ่บาป   คำสาปบาปพ้น

เพื่อว่าทุกคน  หลุดพ้นซาตาน

*ทรงเป็นความจริง  ทุกสิ่งแม้นาน                                      

ทรงไม่กล่าวขาน  โกหกผู้ได

คำสอนเที่ยงแท้   แน่นอนยิ่งใหญ่

เชื่อทำตามไป    จะให้ผลดี

*สัญญามากมาย  บอกไว้ถ้วนถี่

เมื่อทำตามนี้   ผลที่ออกมา

ตรงดังที่บอก  ไม่หลอกกังขา

จริงทุกเวลา     ไม่ว่าเมื่อได

*ทรงเป็นชีวิต     ต้องติดเถาใหญ่

ของเก่าตายไป   ไหม่เป็นนิรันดร์

ทรงวายพระชนม์    เพื่อคนเราท่าน

 ตายไถ่บาปนั้น   เราพลันพ้นภัย 

 *พระองค์ประทาน  ชีวิตท่านใหม่

ท่านสามารถไป   พบพระบิดา

ขอบคุณพระองค์  ที่ทรงจัดหา

จัดเตรียมมรรคา    ให้พวกเราเอย

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง