ทรงสอนให้สู้สงครามฝ่ายวิญญาณ

อ. ปริญญา เกื้อหนุน

เราต้องมีสัจจะละไม่ได้      คาดเอวไว้แก้ปัญหาสัจจะนั้น

ยึดสัจจะเป็นแกนที่สำคัญ         จงถือมั่นความเชื่อที่เป็นจริง

*ความชอบธรรมนำเราทรงประสงค์          อย่างมั่นคงถูกต้องในทุกสิ่ง

ความชอบธรรมเป็นทับทรวงไม่ร่วงทิ้ง        ยึดถือยิ่งตามประสงค์พระองค์เอง

*ข่าวประเสริฐล้ำเลิศเป็นรองเท้า           ช่วยเราก้าวกับพระเจ้าไม่โหวงเหวง

สันติเกิดจากการประกาศเอง            เราต้องเร่งจงพร้อมน้อมบัญชา

*ทั้งมีโล่ห์เป็นความเชื่อที่ยึดถือ       ไม่หูเบาข่าวลือกระพือหา

คำเชิญชวนยั่วยวนมารปล่อยมา        ต้องรักษาความเชื่อไม่เสื่อมคลาย

*ความรอดเป็นหมวกเหล็กเล็กสดใส      เมื่อสวมใส่ป้องกันท่านทั้งหลาย

เหมือนกับเกลือรสเค็มไม่เสื่อมคลาย           เราจึงรอดได้ง่ายแต่แน่นอน

*เรามีแสงพระวิญญาณท่านมีฤทธิ์           หล่อเลี้ยงจิตเรานั้นผ่านใจสอน

ฝึกอดทนอดกลั้นอั้นใจร้อน            ด้วยฤทธิ์พระวิญญาณสะท้อนสอนใจเรา

*จงอธิษฐานทุกท่านได้สุขสี          อธิษฐานนั้นดีเราไม่เขลา

ทรงช่วยให้พระวิญญาณซ่านใจ         จงรับเอาพระคุณไม่วุ่นวาย

*อธิษฐานอย่าพลาดอย่าขาดขอ             พระองค์รอช่วยด้วยรักไว้

ได้ไกล้ชิดผูกพันไม่รู้คลาย       ทรงช่วยใจผ่อนคลายไม่อันตรายเอย

 

 
 อ่านบทความย้อนหลัง