อธิษฐาน       อธิษฐาน          อธิษฐาน

 

อ. ปริญญา เกื้อหนุน  

อธิษฐานช่วยงานของพระเจ้า  ตั้งแต่เช้าจดเย็นเป็นอธิษฐาน

จากยุโรปเอเชียถิ่นกันดาร      มีเมื่อวานวันนี้มีต่อไป

อธิษฐานการงานประเทศชาติ   หรือประกาศข่าวประเสริฐที่ไหม่ๆ

อธิษฐานงานส่วนตัวงานหัวใจ     รักกันใหม่ดูใจจะแต่งงาน

อธิษฐานการเรียนของพี่น้อง     อธิษฐานผ่าท้องต้องกล้าหาญ

อธิษฐานเรื่องครอบครัวที่ร้าวราน     พ่อแม่ต้องการหย่ามาแยกกัน

อธิษฐานวันนี้มีสอบไล่       แต่วิชาไม่ง่ายไกล้อาสัญ

อธิษฐานหมากับแมวมันกัดกัน  อธิษฐานเรื่องสำคัญมีมากมาย

เนหมีย์ลี้ภัยเศร้าข่าวเมืองหลวง   ถูกทะลวงกำแพงพังทั้งเสียหาย

เสียศักศรีพี่น้องต้องอันตราย    อธิษฐานจนเหตุร้ายกลายเป็นดี

เมื่อชอบธรรมตั้งใจจงลองดู     ทูลพระเจ้าเรียนรู้ไม่ลับลี้

ดูอธิษฐานจากอ่านพระคัมภีร์    ในนั้นมีตัวอย่างทุกถิ่นกาล

จงมุ่งมั่นจริงจังเพราะศักดิ์สิทธ์     อธิษฐานมีฤทธ์มหาศาล

เยรีโคแข็งแกร่งก็แหลกลาญ    อธิษฐานทำงานประหลาดใจ

จงเรียนรู้ลองดูการอธิษฐาน    เป็นสุดยอดของประทานที่ยิ่งใหญ่

ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดไป     ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มั่นใจเอย


 อ่านบทความย้อนหลัง