จงเชื่อ

อ. ปริญญา เกื้อหนุน

เชื่อมั่นในพระเจ้า แม้ทางเล่ามองไม่เห็น

เชื่อมั่นพระทรงเป็น ร่วมทุกข์เข็ญด้วยชีวา

เรายังคงเชื่อมั่น แต่ละวันได้รักษา

เชื่อมั่นตลอดมา ทรงจัดหาให้แก่เรา

 

เชื่อมั่นไม่เปลี่ยนแปลง ความหวังแจ้งในใจเรา

เชื่อมั่นไม่เคยเหงา ทรงโลมเล้าเราแอบอิง

เชื่อมั่นแม้เหมือนแพ้ ทรงเข้าแก้ไม่เคยทิ้ง

เชิอมั่นรักเราจริง ไม่เคยทิ้งแหงนขึ้นดู

 

คืนวันที่เปล่าเปลี่ยว ไม่ห่อเหี่ยวทรงได้รู้

ยึดมั่นเชื่อมั่นอยู่ ประทับดูบนบัลลังค์

เชื่อมั่นไมอยากเชื่อ ฤทธิ์มากเหลือเหนือพลัง

เราจงได้เชื่อฟัง ทรงยับยั้งเข้าเปลี่ยนแปลง

 

เชื่อมั่นเมื่อทูลขอ อย่าได้หงอไม่อ่อนแรง

ความเชื่อจงสำแดง ในใจแจ้งว่าเกิดจริง

จงเชื่อไร้เงื่อนไข เชื่อด้วยใจจริงทุกสิ่ง

พระเจ้าทรงช่วยจริง ทำทุกสิ่งให้จริงเอย

  อ่านบทความย้อนหลัง