พระคัมภีร์

อ. ปริญญา เกื้อหนุน

พระคัมภีร์มีค่าต่อมนุษย์     สุดสูงสุดช่วยมนุษย์เรื่องมากหลาย

 ทรงดลใจบันทึกไว้กันอันตราย   ช่วยคนสู้ได้หายภัยคุกคาม

*พระคัมภีร์มีดีที่แน่นอน        เป็นความจริงทุกตอนไม่ต้องถาม

ทั้งมั่นคงยืนยงพิสูจน์ความ     เป็นไปตามที่เขียนไว้ทุกรายไป

*ข้อเท็จจริงมากมายอีกหลายอย่าง     พระคำอ้างความจริงไม่เหลวไหล

 มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่เปลี่ยนไป       พระองค์ทรงเป็นไปเหมือนก่อนมา

*มนุษย์สูงต่ำใจดำย้ำไม่เปลี่ยน     พระคัมภีร์ได้เขียนให้ศึกษา

เขียนปัญหาทางออกบอกเรามา       ทั้งมีการเยียวยาให้ทุกคน

*ทรงเปิดอ้าผ่าใจของมนุษย์    ใจนั้นสุดลึกล้ำดำเหลือล้น

 แม้เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยววน     แต่ใจคนวกวนจนตาลาย

*พระคัมภีร์ชี้ไปเปิดใจมนุษย์      ถึงที่สุดเหมือนใจสมัยทั้งหลาย

อดีตนานใจคนไม่เปลี่ยนกลาย      โลภโกรธหลงมากมายยังอยู่ใน

 *เราต้องอ่านพระคัมภีร์มีเทียมเท็จ      มารจ้องแก้เผ็ดแต่ไหนไหน

เราต้องอ่านพระคำให้เข้าใจ       เมื่อพระคำถูกแก้ไปได้รู้ทัน

*พระคัมภีร์มีไว้ใช้หลายประโยชน์      ไม่ทรงโกรธอาฆาตโทษโกรธมหันต์

 การประกาศพระคำนั้นสำคัญ     พระคำสอนท่านได้ทันโลกอลวน

*พระคัมภีร์มีไว้บอกอนาคต      ทรงรู้หมดด้วยฤทธิ์สุดล้นพ้น

เราได้เตรียมกายใจกับทุกคน       พร้อมผจญป้องกันภัยใจพร้อมเพรียง

*พระคัมภีร์มีค่ามหาศาล         ช่วยเราจัดการปัญหาไม่ถกเถียง

ถ้าทำตามท่านจะสุขทุกข์ไม่เคียง       ความรู้ช่วยเลี่ยงภัยไกลเราเอย

 
 อ่านบทความย้อนหลัง