พระเมตตาไม่สิ้นสุด

พระองค์ทรงช่วยเหลือ      ทรงทำเพื่อคนทุกข์ยาก

ไม่เคยกลัวลำบาก   ทรงทุกข์มากไม่เป็นไร

จิตใจดีล้นพัน         แม้ทุกข์ทนหาสนไม่

เปโตรบอกปัดไป       ว่าไม่ได้รู้จักตน

 

*พระองค์ไม่ทรงว่า      ความเมตตาออกดอกผล

อภัยไม่ลานลน          ออกดอกผลไม่เปลี่ยนไป

ความรักถือสำคัญ      เป็นตะวันส่องสดใส

ความผิดให้อภัย         เป็นแสงไฟนำเราเอย

 อ่านบทความย้อนหลัง