เดินตามครู
พระเจ้าทรงเฝ้าดู    ให้เราอยู่ไม่เสียหาย
ทั้งในใจนอกกาย    อันตรายไม่ใกล้เรา
ประทานกฎชีวิต     ให้เดินติดจิตไม่เหงา
ทำตามดีต่อเรา      ทิ้งแอกเก่าเอาใหม่มา

มีกฎแห่งชีวิต        รักษาจิตให้ดีหนา
ทำได้เสริมชีวา       ได้ใกล้หาพระเยซู
อยู่ใกล้ให้เราดี        เหมือนไฟชี้ทางให้รู้
เมื่อฝึกทำตามครู      เราได้รู้และเปลี่ยนแปลง...

ตามครูทางชีวิต        ช่วยให้จิตได้ส่องแสง
เดินทางทรงเพิ่มแรง     ให้แข็งแกร่งและอดทน
พระเจ้าสร้างให้ดี         เราต้องมีใจฝึกฝน
จะแกร่งเหนือทุกคน      สร้างดอกผลมากมายเอย
 อ่านบทความย้อนหลัง