เชิญร่วมประชุมอธิษฐานวันศุกร์ เวลา 19:30-21:30 น.

              การอธิษฐานคือรากฐานอันสำคัญของคริสตจักร มีผู้เปรียบเทียบคริสตจักร เหมือนต้นไม้ รายการและรายการกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรเปรียบเสมือนใบที่จะมีสีเขียวขจีช่วยสังเคราะห์แสงให้เกิดอาหาร และเปรียบผลเสมือน การขยายพืชพันธ์ เจริญเติบโตของต้นไม้ และการอธิษฐานเปรียบเสมือนรากต้นไม้จะแข็งแรงมั่นคง ขยายมั่นคงแค่ไหนก็อยู่ที่ราก เพราะคือผู้นำแร่ธาตุและน้ำไปเลี้ยงทุกส่วนของต้นไม้ ทุกส่วนของต้นไม้สวยงามโดดเด่น แต่รากซึ่งมีความสำคัญยิ่งอยู่ใต้ผืนแผ่นดิน รายการและความเจริญของคริสตจักรดูดี ปรากฎให้เห็นกับสายตาก็จริงแต่ก็ขาดการอธิษฐานไม่ได้ มีผู้วัดความแข็งแกร่งของคริสตจักรอยู่ที่การอธิษฐานเสียด้วย

วันนี้มีพี่น้องจำนวนหนึ่งมาร่วมประชุมอธิษฐานในคืนวันศุกร์

วันนี้คริสตจักรขอเชิญชวน พี่น้องที่สามารถจัดเวลาได้มาร่วมประชุมอธิษฐานในคืนวันศุกร์ เมื่อท่านมาร่วมประชุมอธิษฐานก็เท่ากับว่าท่านมาช่วยเสริมรากของคริสตจักรสู่ความแข็งแกร่ง

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพมีอาหารมื้อเย็นสำหรับทุกท่าน (เวลา 18:30 น.)


  อ่านบทความย้อนหลัง