ประกาศ: วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

จัดประกาศที่ แฟลตคลองจั่น เขตบางกะปิ เวลา 14:30-18:00 น.

มีอาหารเย็นที่คริสตจักร

แบ่งออกเป็น 2 ทีม
1. ทีม อ.สมเกียรติ แฟลต 20-21
2. ทีม อ.สุชาติ แฟลต 4-5

...

+++ เชิญชวนพี่น้องสมาชิกทุกท่านร่วมออกประกาศร่วมกันเพื่อขยาย
งานของพระองค์ให้รุดหน้าต่อไป...

 

 

 

 

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง