ตารางการประชุมองค์กรประจำปี 2015 ครั้งที่ 7

"ปีท้าทายผู้เชื่อ"

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015

ณ. คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อ่านบทความย้อนหลัง