รักแท้

อ.ปริญญา เกื้อหนุน

 

รักแท้รักแน่จริง ไม่ละทิ้งเอาตัวรอด
รักแท้ต้องให้ปลอด คนที่รักรอดปลอดภัย
ไม่ปล่อยให้ทุกข์ยาก ได้ลำบากยากกายใจ
ปกปักให้ปลอดภัย จิตใจเขาจึงสบาย

*รักไม่เห็นแก่ตัว สละตัวเผื่อเขาได้
ยิ้มออกเขาสบาย สละได้ลมหายใจ
ความรักมาก่อนอื่น รักขมขื่นสดชื่นไหว
พระเจ้าให้กายใจ แลกกับไทชีวิตคน

*รักนั้นซื่อสัตย์จริง ไม่ทำหยิ่งยกตัวตน
สัตย์ซื่อไม่โกงคน แม้ยากจนเหมือนมั่งมี
กลับกลอกไม่หลอกใคร คนมีใจมีศักดิ์ศรี
ให้เกียรติเกลียดไม่มี ซื่อสัตย์มีที่สำคัญ

*เต็มใจปรนนิบัติ ไม่เคยขัดหรือหุนหัน
สุขใจทำให้กัน ใจขื่นนั้นยิ้มเบิกบาน
เป็นสุขเมื่อเขาสุข สุดแสนทุกข์เขาเปลี่ยนผัน
รักนั้นจิตหงอยพลัน จิตใจนั้นเลี้ยงให้ดี

*รักนั้นเชื่อทุกอย่าง ไม่ทิ้งขว้างคำพูดนี้
ตั้งใจทำให้ดี มิให้มีคนเสียใจ
เชื่อฟังแม้เล็กน้อย ไม่ปากพล่อยเสียนิสัย
รักออกจากหัวใจ ใครรับไปของแท้เอย

 อ่านบทความย้อนหลัง