ทำตนแบบผู้รับใช้ (ร่ายสุภาพ)

อ.ปริญญา เกื้อหนุน

 

ผู้รับใช้ได้เกียรติ ไมเคยเบียดเบียนใคร ไม่ใส่ใจตัณหา

ไม่ว่าการพนัน การสังสรรค์กินเหล้า

เฝ้าแต่หา ความสุข ไมสนทุกข์ผู้ได ไม่หนุนใจช่วยเหลือ

ไม่เอื้อเฟื้อช่วยทำ ต้องใช้คำพลังยิ่ง

พูดแต่สิ่งชูใจ ไม่ทำใจเย่อหยิ่ง ไม่ติติงบัญชา

ผู้โลกาตั้งไว้ ยอมให้แก่พระเจ้า

พระองค์เล่าแต่งตั้ง อย่าทำดังคนโง่

ต้องไม่โอ่ทำดี นี่คือคำที่สอน อย่าหลับนอน

ไม่รู้ อย่าทำดูไม่เห็น เหมือนคนเช่นอ้อแอ้ ทำแต่ตามใจเอง

เป็นนักเลงทำใหญ่ ทำไปมีข้ออ้าง ทำอย่างเสรีภาพ เป็นคำอาบโกหก

จอมลวงโลกปลิ้นปล้อน เล่นละครดูดี ใช้เสรีได้ไหม  เพราะเอาใจตนชอบ

หวังโกยกอบหนำใจ ทำอะไรให้เกียรติ

อย่าทำเหยียดหยาบคาย รักให้กับพี่น้อง

ต้องคอยเฝ้าทำดี อย่าผักชีโรยหน้า อย่าแสร้งทำว่าดี แต่มีแต่โกหก

ต้องยกย่องทุกคน จะมีผลตีกลับ รับใช้เชื่อพระองค์ จะยืนยงอยู่แท้

มีแต่พระทรงฟ้า ทั่วหล้ายืนยง

 

 

 อ่านบทความย้อนหลัง