เจ็บปวด

อ.ปริญญา เกื้อหนุน

เจ็บผิดหวังน้ำตา หลั่งมาดั่งฝนห่าใหญ่ พระเจ้าทรงรู้จิตใจ สนใจอยู่ไกล้ได้มา

รักษาชีวิตใหม่ เก่าไปใจใหม่เกิดหนา ร่างตายเหลือวิญญา รักษาหนักหนาฉกรรจ์

 

*น้ำตาข้ามีตามมา หวังว่าวันหน้าสุขสันต์ เจ็บปวดมาแลกกัน ตะวันเกิดใจทุกคน

ท้อแท้แทนด้วยหวัง เยซูคือพลังชีพล้น ให้ชีพใหม่ทุกคน หลุดพ้นความทุกข์ระทม

 

*มืดใช่อยู่ชั่วฟ้า ท้องฟ้าไล่ความขื่นขม ชีพไม่ว่างอย่างลม ระทมเพื่อนยืนข้างกาย

เพื่อนแม้ตายไม่ทิ้ง เพื่อนจริงไม่ใช่เพื่อนขาย เพื่อนฉันมีมากมาย เชื่อได้เพื่อนตายแทนกัน

 

 อ่านบทความย้อนหลัง