ทาสเหมือนกันหมด

 
ทาสมารล้างผลาญหมด ไม่เคยงดหยุดทำชั่ว มารชอบความมืดมัว

ส่วนความชั่วถูกปิดบัง ทาสมารงานอุจาด หยิ่งอาฆาต

ขลาดมนต์ขลัง ความชั่วเป็นกุดัง พลังถอยหลังและทำลาย


*ทาสมารปล่อยไม่หลุด มารยึดหยุดสุดโหยหาย ไม่ปล่อยให้สบาย

กล้าทำได้ฆ่าชีวี ทาสมารชอบหักหลัง สอนให้ชังและหลีกหนี

ทำลายหักหลังดี ถ้าไม่มีใช่พวกมาร

 

*ทาสพระเจ้าเล่าดี มีศักดิ์ศรีไม่ประหาร จิตใจไม่ไฝ่พาล

ทำการงานสามัคคี ทาสพระเจ้าเชื่อฟัง เรียบร้อยจังถูกสอนดี

พูดจาท่าทางมี จะไม่มีที่เลวทราม


*พระองค์ทรงสอนดี ทำตัวดีมีเกรงขาม พระคำเชื่อทำตาม

ดูงดงามน่าชื่นชม พูดจากาละดี จะพูดทีดีเหมาะสม

เสียสละน่าชื่นชม ผ่านอบรมมาล้วนดี


*ทำงานเสียสละ ไม่ลดละทำความดี บุรุษหรือสตรี

ล้วนต้องมีเคารพกัน หนุนใจไม่ขู่ข่ม ชี้ดีชมให้เชื่อมั่น

ข้อด้อยค่อยแนะกัน ทาสเหล่านั้นเจริญเอย

  อ่านบทความย้อนหลัง