พระองค์ทรงรักท่าน

 


เรามีพระเจ้าไม่เศร้าโศกา ไม่เคยโหยหารักใดๆเลย

สดชื่นจิตใจเราสุดสงบเฉย ไม่เคยมีเลยทรงให้ทุกข์ใจ

พระองค์ทรงมีรักปักใจพวกเขา รักไม่เคยเฉาแต่เราสดใส

เราสุขใจ สงบใจไม่ว่าเมื่อไร คงอยู่ในใจหายไปไม่มี*สดชื่นทุกที่แม้จะแห้แล้ง ไม่มีกำแพงรักไม่จำกัดที่

รักของพระองค์ทรงมีฤทธี ปกป้องผู้ที่มีความชอบธรรม

พวกเราทุกคนอยู่ในร่มพระคุณ เราแสนอบอุ่นปานอยู่สวรรค์

พระคุณพระองค์ที่ทรงกำนัล พวกเราสุขสันต์เหลือที่บรรยาย

  อ่านบทความย้อนหลัง