มนุษย์คิดพระองค์นำ (วิชชุมมาลาฉันท์)

 

 

 

เมื่อจะทำงาน คิดการไดได

จงรวมจิตใจ ทูลให้พระองค์

ช่วยเหลือการคิด ถูกจิตประสงค์ 

เกิดผลมั่นคง แก่พี่น้องเรา


*ขอวิธีการ ทำงานเป็นเงา

หรือโครงชัดเชาวน์ เพื่อเราทำงาน

แผนงานเราคิด ประดิษฐ์จักสาน

ออกเป็นโครงงาน รอท่านดำเนิน 


*เราทำได้เลย หรือเราต้องเชิญ

ผู้เราสรรเสริญ เชิญช่วยอีกที

โครงการที่ได้ วางแผนแล้วนี้

ทูลขออีกที ปราณีทรงเจิม


*ท่าทีเข้าหา ควรไม่กล้าเหิม

เราจึงต่อเติม งานเพิ่มง่ายดาย

การคิดเราทำ การนำมอบให้

พระเจ้านำง่าย รักไท้นำนา


*พระองค์นำถูก นำลูกเรามา

ใครเล่ากังขา นั้นหามีไม่

นำเราเชื่อมั่น นั้นจะได้ชัย

มนุษย์ไม่ไว ไม่รู้ทุกทาง
 อ่านบทความย้อนหลัง