เรารักพระเจ้าอย่างไร

 

พระเจ้าทรงให้รักเป็นอย่างไร    ถึงรักสุดใจและสุดจิต
รักด้วยสุดกำลังความคิด         เราได้คิดกันอย่างไรบ้าง
เรารักกันตามสภาพแต่ละคน    รักไม่ใช่จนหรือสวยแบบบาง
รักนั้นคงมีความแตกต่าง         ทุกอย่างรักคงไม่เหมือนกัน

พวกเราต่างรักพระเจ้าจริง       เรารักพระเจ้าที่ไหนนั้น
พวกเราจงมาวิเคราะห์กัน        เพื่อเรานั้นได้มอบความรักเป็น
เราต้องรักด้วยทุกสิ่งที่เรามี      ด้วยสิ่งที่เป็นจริงแม้ไม่เห็น
รักพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่เราเป็น  ด้วยทุกสิ่งแม้ไม่เห็น เป็นและมี

อ.ปริญญา เกื้อหนุน อ่านบทความย้อนหลัง