พระคุณ

 

 

มีพระคุณมากหลาย มากมายเกินจะจดจำ
หลายสิ่งทรงกระทำ จดจำชั่วกาลนาน
ทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ เป็นไพร่และผู้กล้าหาญ
จำตำนานเนิ่นนาน การรักษาซึ่งโรคภัย


*ด้วยใจทรงสงสาร รักษาอาการหายใส
พระองค์ผู้แก้ใจ เก็บไว้ข้างในหลากหลาย
ไม่คิดค่าตอบแทน แต่แทนด้วยการกระจาย
โปรดช่วยแพร่ข่าวให้ ขยายข่าวออกไปให้ไกล


*พระคุณแก้ปัญหา เกิดมาทั่วทิศพงไพร
ทำสิ่งไดไดไป ใครไม่เข้าใจพระองค์
เสด็จมาเพื่อความรอด คนได้ปลอดตามประสงค์
บาปที่บั่นเราลง พระองค์ยกบาปออกไป


*พระคุณพระองค์มีมาก ช่วยจากซากความหลับไหล
ชีวิตได้เข้าใจ เดินไปอย่างไรจึงงาม
ตามพระองค์จึงดี มีความปลอดภัยเกรงขาม
ชีวิตมีแต่งาม จงตามพระคุณนะเอย

อ.ปริญญา เกื้อหนุน

 อ่านบทความย้อนหลัง