จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
ศ.บ.
  • เสด็จจากฟากฟ้า สุราลัยสู่แดนดิน
   พระเจ้าเหนือเมฆินทร์ ถ่อมพระทัยเสด็จมา
   จากสวรรค์อันแสนสุข ยอมรับทุกข์ด้วยกายา
   บังเกิดในรางหญ้า พระบุตราภูวนัย

  • ปวงข้าฯตกตลึง คิดไม่ถึงซาบซึ้งใจ
   เอ๊ะ! เป็นไปได้อย่างไร พระผู้สร้างวิมานแมน
   ยอมตัวเป็นมนุษย์ ต่ำที่สุดในดินแดน
   พระองค์ทรงมีแผน เพื่อไถ่โทษปวงประชา

  • พวกเราเป็นคนบาป ถูกแช่งสาปปรับโทษา
   ทุกวันเศร้าอุรา เสียน้ำตาเป็นอาจิณ
   ร้องเรียกพระเจ้าช่วย ไม่มอดม้วยทรงได้ยิน
   ยกบาปพ้นราคิน รับความรอดปลอดเภทภัย

  • คริสตมาสปีศูนย์หก เราสาธกยกย่องไท้
   บรรเลงเพลงจากใจ ฟ้อนอวยชัยถวายพร
   กีตาร์อีเล็กโทรน ทั้งกลองโพนโขนละคร
   ผมเขียนเป็นบทกลอน เป็นของฝากจากดวงใจ

กาพย์ยานี11, 25-12-2006>


 อ่านบทความย้อนหลัง