เกิดผล

ทำอย่างไรเราจึงเกิดผลมาก ต้องไม่แยกออกจากเถาองุ่นใหญ่ ต้องรับน้ำเลี้ยงจากเถาตลอดไป ถ้ามีแต่ใบทำอะไรไม่ได้การ
เป็นกิ่งก็ต้องออกดอกออกผล ผลโตจนสุกได้กินผลหวาน เหมือนตัวเราต้องติดอยู่นานๆ กับพระองค์ท่านอยู่นานนิรันดร์

 

*จงเข้าสนิทในองค์พระเจ้า คอยเฝ้าอ่านพระคำขมีขมัน
อธิษฐานต่อพระองค์ตรงทุกวัน อย่าเว้นวันเข้าร่วมนมัสการ
เข้าทำงานรับใช้อย่าได้ขาด อย่ากลัวขลาดร่วมมือกับประสาน
สามัคคีเรียนรู้เพื่อช่วยงาน ให้ประสานพระคำนำทำเข้าใจ

*จงมีความรักจักไม่หาย ไม่โกรธง่ายลืมสบายใจสดใส
ไม่คิดมากจดจำให้อภัย ลืมมันไปไม่คิดติดไว้นาน
หนุนใจเพื่อนเตือนเพื่อหวังดี เพื่อรักมีกลมเกลียวเข้าประสาน
รักพระเจ้าเร้ารักเพื่อนบ้านนาน รักประสานกลมเกลียวเป็นเกลียวจริง

*พระบัญญัติตรัสตามน้ำพระทัย รักห่วงใยพวกเราในทุกสิ่ง
พระบัญญัติทรงให้มาห่วงอย่างยิ่ง ไมให้วิ่งนอกทางช่างอันตราย
พระดำรัสตรัสให้รักเพื่อนบ้าน รักพระองค์ท่านอย่าได้สูญหาย
ทำไปด้วยรักผลดีมีมากมาย ผลที่ได้หวานยิ่งกว่าสิ่งได

*ท่านมีสุขทุกข์ไม่มีที่หนักหนา เป็นหน้าตาของท่านอันยิ่งใหญ่
ถวายเกียรติแก่พระเจ้าอย่างเกริกไกร ผลยิ่งใหญ่เกิดได้เพราะทรงนำ
เพราะเชื่อในพระองค์ผู้ทรงยศ ทำตามกฎของพระองค์ทรงเลิศล้ำ
กิ่งติดเถาแน่นเท่าไรที่ท่านทำ พระองค์นำให้เกิดผลล้นเหลือเอย

อ.ปริญญา เกื้อหนุน


 อ่านบทความย้อนหลัง