ค่ายอนุชนสัมพันธ์ "wake up" ครั้งที่ 10/2016

หัวข้อ "wake up" ครั้งที่ 10
"บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้ว"
วันที่: 4-7 เมษายน 2016
ณ. ค่ายดวงหทัย อ.บ้านคา จ. ราชบุรี

ลงทะเบียน:
อายุ 13 ปี ขึ้นไป (500 บาท)
อายุ 7-12 ปี (300 บาท)
อายุ 1-6 ปี (250 บาท)

**** ติดต่อขอรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ 
1. คุณ วัชลี พูลเกิด 098-497-9578
2. อ. สำราญ ภูดิน 089-937-3998
3. อ. ศิลา เรืองภู่ 081-907-4714
4. อ. เริงชัย สุกใส 089-810-1862

 อ่านบทความย้อนหลัง