ตัดผมฟรี

วันอาทิตย์นี้ 11 ตุลาคม 2015

เชิญชวนพี่น้องสุภาพบุรุษทุกท่าน ตัดผมฟรี ณ.ใต้เต็นท์อาคารแห่งความรัก(เก่า) 

โดยคุณ วิษณุ รุ่งคำ (สมาชิกกลุ่มทิโมธี)
เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป


 อ่านบทความย้อนหลัง