ทรงอยู่ในเรา

เพราะพระองค์ทรงอยู่คู่กับฉัน ทำให้วันทุกวันฉันสดใส
ทูลพระองค์ทุกอย่างตามพระทัย กำลังใจจากพระองค์ยืนยงจริง
จะทูลพระองค์ทรงดีมีลูกรัก เพื่อลูกจักอยู่ไกล้ไกล้ชิดยิ่ง
มีพระองค์ทรงอยู่อยู่สบายจริง ภายในใจยิ่งอบอุ่นครุ่นคิดดี

*แว่วพระคำนำใจให้คิดต่อ พ่อสอนข้อพระคำย้ำศักดิ์ศรี
เป็นมนุษย์มีบาปอยากเป็นคนดี พระคำช่วยดีที่สอนแต่ก่อนนาน
ใกล้พระคำเท่าไรใจสุดสุข มีความทุกข์ชั่วครั้งห่างพระองค์ท่าน
ลืมเข้าเฝ้าพระองค์เสียเนิ่นนาน ลืมนมัสการพระองค์จงเข้าใจ

*พระองค์ทรงอยู่คู่ผู้รับใช้ คนมากมายทูลพระองค์เมื่อสงสัย
พระองค์ทรงอยู่คู่ตลอดไป ทำอะไรพระองค์ไปด้วยช่วยเรา
จัดประชุมกลุ่มเซลกลุ่มต่างๆ ทรงไม่ห่างทรงอยู่ใกล้ไม่ได้เหงา
ทรงทำงานนำใจช่วยพวกเรา ได้แบ่งเบางานยากไม่หนักเลย

*พระองค์ทรงอยู่คู่ใจไปตลอด ให้เรารอดความบาปทราบเฉลย
เราต้องเข้าใจพระองค์เป็นอย่างเคย ฟื้นจากตายใช่ไปเลยทอดทิ้งเรา
ทรงส่งพระวิญญาณมาสถิต อยู่คู่จิตคู่ใจไม่ให้เหงา
ปลอบประโลมหนุนใจเราตลอดไป ไม่กลัวสิ่งไดเลยคุ้นเคยงาน

อ.ปริญญา เกื้อหนุน


 อ่านบทความย้อนหลัง