ของประทาน

เราให้เจ้าห้าตะลันต์ในวันนี้ เพื่อได้มีเงินลงทุนอุดหนุนได้
ส่วนอีกคนข้ามอบสองตะลันต์ไว้ เพื่อไว้ใช้ได้พาหากำไร
อีกคนหนึ่งข้าให้หนึ่งตะลันต์ ตามใจฉันพอใจตามวิสัย
คนแรกลงทุนไปห้าทั้งหมดไป ได้กำไรอีกห้าน่ายินดี

*อีกคนสองตะลันต์ให้ค้าขาย เขาก็ได้กลับมาสองตะลันต์อีกนะซี
คนได้หนึ่งตะลันต์ทำอย่างไรดี พ่อคนนี้เอาไปฝังในรังดิน
เมื่อเจ้ากลับมาก็หาเรียก คนแรกได้เอาเงินเพิ่มทรัพย์สิน
เขาทูลเจ้าทันทีเรื่องทำกิน ลงทุนสินไปได้มาห้าตะลันต์

*เจ้าดีใจหาเงินไปใช้ให้ได้ผล เงินของตนได้กำไรเพราะขยัน
คนที่สองได้กำไรหนึ่งเท่าเช่นกัน คนสามนั้นไม่ทำนำฝังดิน
เงินเปรียบของประทานการรับใช้ เพื่อได้ใช้ก่อเกิดเป็นทรัพย์สิน
ร่วมรับใช้ช่วยขยายผืนแผ่นดิน คนได้ยินพระคำนำชีวี

ขอประทานเหล่าข้ามาเกิดผล แต่คนหนึ่งตะลันต์นั้นไม่มี
คนขี้เกียจไม่ยอมทำสักที แม้จะมีเวลาไม่มาทำ
พระทรงยึดของประทานงานคืน ไม่อยากฝืนจิตใจให้หมดขำ
เป็นงานจิตอาสาจะต้องทำ เพื่อเป็นการนำงานการรับใช้เอย


อ.ปริญญา เกื้อหนุน

 อ่านบทความย้อนหลัง