Fit and Firm กับครู BOAZ

ทุกวันพฤหัส เวลา 7:00-8:30 น.

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2

"ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายให้อยู่มือ"


 

 
 อ่านบทความย้อนหลัง