พระองค์เป็นพระเจ้า

 

 

 

พายุทะเลทวีพัดซัดกระหน่ำ เรือทั้งลำโยกโยนโอนสั่นไหว
เรืออาจจมน้ำระดมด้วยคลื่นไว ใจหนอใจใครช่วยด้วยสักที
สาวกใจหวั่นไหวใครช่วยด้วย พระเยซูช่วยด้วยอยู่ตรงนี้
ลมกระแทกแยกเรือแยกชีวี ช่วยเราทีชีวีนี้มีมืดมน


*พระเยซูยกมือห้ามพายุให้หยุดพัด ลมสงัดเงียบหยุดสุดฉงน
สาวกต่างคิดว่าพระองค์ไม่ใช่คน ทรงหยุดลมฝนได้ใช่พระเจ้าจริง
สาวกมีใจยำเกรงในพระเป็นเจ้า เขาได้เข้าใจในความใหญ่ยิ่ง
มหิทธิฤทธิ์พระเจ้ามากมายจริง สรรพสิ่งควบคุมได้อย่างง่ายดาย


*พายุชีวิตพิชิตได้ให้สงบ ได้หยุดสยบเชื่อฟังคำทั้งหลาย
ฤทธิ์อำนาจพรนะเจ้าควบคุมสบาย ทุกหญิงชายอยู่ได้ไต้คำพระองค์
จงเดินตามพระเจ้าจะปลอดภัย อุปสรรคแค่ไหนเรื่องขี้ผง
ถูกทำลายง่ายดายสิ้นสุดลง ความมั่นคงยืนยงตามพระองค์เอย


อ.ปริญญา เกื้อหนุน
 อ่านบทความย้อนหลัง