พระคุณพ่อ

 

พ่อใครใครก็มี ไม่มีใครไร้คุณพ่อ
พ่อปกป้องเรารอ ทุกวันพ่อเป็นห่วงใย
ใครบ้างไม่มีพ่อ เราขอให้แถลงไข
แล้วท่านเกิดอย่างไร ทำไมจึงไร้ต้นตอ

*พ่อคอยเลี้ยงปกปัก พิทักษ์ฝึกให้ไม่หงอ
ฝึกเป็นคนดีพอ พอจะพออยู่ในสังคม
พ่อสอนเป็นคนดี รักพี่น้องทำเหมาะสม
เรียนรู้ดูสังคม เกลียวกลมพี่น้องผองไทย

*เรารักพ่อคนนี้ คนมีพระคุณเทียบไม่
พอเป็นพ่อต่อไป มีใครที่ไหนเป็นแทน
พ่อดูเราจนตาย พ่อตายยังรักหวงแหน
ทำอย่างไรตอบแทน ทั้งแผ่นดินนี้หรือพอ

อ.ปริญญา เกื้อหนุน


 อ่านบทความย้อนหลัง