คริสตมาสคือความหวัง 

 โดย ศ.บ

 

 

 • เทวัญสรรเสริญ เยินยอภูบาล 

  ร้องรับขับขาน กังวานขุนเขา 

  พระคริสต์ประสูติ เทวทูตบอกเรา 

  จิตเยียบเงียบเหงา เกิดมีพลัง     

 • ทุกวันรันทด สิ้นหมดความหวัง 

  พิษบาปเรื้อรัง วิโยคโศกตรม 

  วันคริสตมาส ประกาศสุขสม 

  สองมือประณม พระผู้ไถ่ทัณฑ์ 

 • คริสตมาสปีนี้  เปรมปรีดิ์ยืนยัน

          ว่าจักแข็งขัน  ประกาศพระนาม

          ท่องแผ่นแดนดิน  ทั่วถิ่นสยาม

          ให้ทุกเขตคาม  ยินกิตติคุณ

 

       อ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

 อ่านบทความย้อนหลัง