คริสมาสที่มีความหวัง

 

วันนี้เป็นวันท่านเป็นสุข ไม่มีทุกข์มีสันติมิทำร้าย
ทรงให้ใฝ่สันติกันทุกราย เกิดจนตายอยู่ได้ด้วยสุขใจ
ไม่มีภัยไดมากล้ำกลายได้ ไม่อันตรายวอดวายแม้อยู่ไหน
สันติธรรมพระองค์ทรงป้องภัย ไม่ให้ภัยอันตรายตายทั้งเป็น

*วันนี้เป็นวันแห่งเปิดรัก รักถูกปักลงในโลกที่เคี่ยวเข็ญ
อบอุ่น พลังท่วมท้นที่มันเป็น รักแผ่ซ่านออกเช่นรังสีไฟ
รักเข้าจับระงับความโกรธเกลียด ความตึงเครียดถูกปล่อยปลดหายไป
ความรักปักหลักขยายไกล หยุดหัวใจหวาดกลัวและมัวเมา

*วันนี้เป็นวันแห่งความหวัง บาปถูกปลดมีบาปที่ถูกเผา
ไม่เป็นทาสมารแม้แต่เงา พลังรักเผาความบาปตราบเท่านาน
ฤทธิ์ความรักเป็นหลักแผ่ความหวัง ลดความชังลดความเกลียดเข้าประสาน
เป็นกำลังทำลายพญามาร ไม่ก่อการทำลายหลายผู้คน

*มีสันติ มีรัก และมีหวัง พระองค์ยังดับทุกข์ในทุกหน
มีความสุขสันติในทุกคน ทั้งยากจนร่ำรวยช่วยเหลือพลัน
คริสมาสประกาศการปลดปล่อย ไม่พูดลอยบ่อยปล่อยหลับจนฝัน
คริสมาสขอให้เราเป็นกันในทุกวัน เราและท่านสุขสันต์กันทุกคน

อ.ปริญญา เกื้อหนุน


 อ่านบทความย้อนหลัง