Happy New Year 2016

อ. ปริญญา  เกื้อหนุน

 

ขอพระเจ้าอยู่ด้วยเพื่อช่วยท่าน      ทั้งทำงานรับใช้ให้เกิดผล

สุขภาพแข็งแรงและอดทน          สุดอดกลั้นเป็นคนมีวิญญาณ

ขอพระองค์ทรงนำทำสิ่งได         ด้วยถ่อมใจทูลปรึกษาอธิษฐาน

ขอเจิมตั้งนำด้วยพระวิญญาณ       ควบคุมการทำงานตามพระทัย

 

ขอพระองค์ดูแลสุขภาพ          หน้าตาผุดผาดภาพสดใส

ครอบครัวทุกคนล้วนสุขใจ        ให้ปลอดภัยทุกย่างตามเจ้านาย

ขอให้งานรับใช้ได้ผลยิ่ง          จงทำจริงประกาศจริงคนทั้งหลาย

ท่อพระพรสู่คนให้รอดได้         ขอเป็นท่อใช้การได้ให้ผลจริง

 

ปีใหม่ใจใหม่มอบพระเจ้า            สำแดงใจเราเล่าเชื่อทุกสิ่ง

ความเชื่อพิสูจน์ด้วยกระทำจริง      เชื่ออย่างยิ่งพระคำนำชีวา

จะตามติดชิดพระองค์ทรงนำทาง    ตามทุกอย่างตามพระทัยไม่กังขา

เชื่อแล้วจะทำปรากฏเห็นกับตา      จึงพิสูจน์ได้ว่าเชื่อจริงเอย


อ.ปริญญา เกื้อหนุน

 อ่านบทความย้อนหลัง