บาปของมาร

 

ทรงสร้างสวนเอเด็นเป็นที่พัก ด้วยความรักพระองค์ทรงมอบให้
สวนเอเด็นสดสวยแสนสบาย เพื่อนหญิงชายได้พักจักสุดนิ่ง
สั่งไม่ให้กินผลไม้ในกลางสวน แต่งูชวนอีวามากินของห้ามยิ่ง
ไม่เชื่อฟังทรงกำชับบาปนั้นจริง จากสงบนิ่งเอะอะปะบาปกรรม


*ทำบาปกรรมจากอาดัมและอีวา ยังเดินหน้าทำบาปไม่หยุดแต่ย้ำ
ให้ผู้รับใช้มาบอกว่าจงหยุดทำ ยิ่งมาย้ำมาทำไม่ฟังใคร
เราตักเตือนให้เกลื่อนเตือนตลอด กอดบาปพร่ำพรอดกอดตัวใส
เขียนพระคำย้ำเพื่อนจงอย่าไป บาปยิ่งใหญ่มัดไว้กับตัวตน


*เตือนอย่างไรเท่าไรไม่เคยฟัง ให้ธรรมชาติพังแผ่นดินสิ้นฟ้าฝน
ยุติธรรมบาปกรรมกินใจคน ดื้อดึงจนสิ้นวิธีที่จัดการ
ในที่สุดส่งพระเยซูมาดูแล ลูกพระเจ้าแท้รักแท้แม้ประหาร
ทรงรักมนุษย์ที่สุดตลอดกาล พระบุตรท่านทรงลงมาดู


*น้ำพระทัยใหญ่ยิ่งจริงใจรัก มารู้จักความรักจริงจงได้รู้
รักให้สิ้นชีวิตจิตน่าดู ท่านให้รู้คุณค่าว่ามั่นคง
ความรักยิ่งใหญ่นักรักให้โลก แม้ทุกทิศโศกโศกาไม่พาหลง
เลือกการตายเจ็บไซร้นั้นมั่นคง รักจบลงแลกบาปท่านประหารเอย

อ.ปริญญา เกื้อหนุน


 อ่านบทความย้อนหลัง