เพลงหลักประจำ ค่ายอนุชนสัมพันธ์ "Wake Up" ครั้งที่ 10/2016

เพลง (นี่คือเวลา) 

 

หัวข้อ "wake up" ครั้งที่ 10
"บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้ว"
วันที่: 4-7 เมษายน 2016
ณ. ค่ายดวงหทัย อ.บ้านคา จ. ราชบุรี

ลงทะเบียน:
อายุ 13 ปี ขึ้นไป (500 บาท)
อายุ 7-12 ปี (300 บาท)
อายุ 1-6 ปี (250 บาท)

เด็กๆอนุชนจากคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพสนใจร่วมค่ายสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้ (ทุกวันอาทิตย์)

1. รอบแรก - โต็ะปฏิคม ชั้น1 อาคารแห่งความรัก ติดต่อ (คุณอรญา) 084-915-1087,(คุณวัน) 086-770-5923
2. รอบสอง - โต็ะเคาเตอร์ปฏิคม ชั้น 2 อาคารศรัทธวิหาร ติดต่อ (คุณอรญา) 084-915-1087 ,(คุณซาฟัส) 081-889-9550
3. สำนักงานคริสตจักร โทร. 02-331-2530 ต่อ 101

** (พันธกิจ) ติดต่อขอรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ 
1. คุณ วัชลี พูลเกิด 098-497-9578
2. อ. สำราญ ภูดิน 089-937-3998
3. อ. ศิลา เรืองภู่ 081-907-4714
4. อ. เริงชัย สุกใส 089-810-1862
5. ผู้นำพันธกิจทุกท่าน

credits- W501.org

 อ่านบทความย้อนหลัง